A


A'albiel - anděl ve službách archanděla Michaela Aban - anděl října. On také vládne 10 dnům měsíce Abariel - anděl obřadního magického průběhu užívaného pro invokaci Abasdarhon - nejvyšší vládnoucí anděl páté noční hodiny Abdals(náhradníci) - 70 tajemných duchů, jejichž identita je známá jen bohu a jejichž řízením svět pokracuje. Když jeden z nich umře (oni nejsou nesmrtelní) další je tajně jmenován Bohem Abrid - anděl letní rovnodennosti a efektivní proti zlému oku Abel - duše přijde do nebe a je souzena Abelem. On je jedním z 12 sil s tímto úkolem. Je andělem čtvrtých nebes rozhodující v den Páně Abuzohar - jeden z andělů luny a reagující na magické vzývání Aciel - padly andel? Acheliah - způsobuje zaujetí jiných pro tebe Achaiah - on je Seraphim, anděl trpělivosti a objevitel tajemství přírody Adatiel - umožňuje cestovat na létajícím plášti, padly andel? Adnachiel - tento anděl panuje nad znamením Lukostřelce. Ti, kdo se narodí pod tímto znamením, se můžou modlit k Adnachielovi za zvláštní ochranu a požehnání a my všichni se můžeme k němu modlit za duchovní dar svobody, poctivosti a družnosti Adnai - anděl, jehož jméno je vepsáno do pentagramu planety Venuše Adoniel - anděl loterie, štestí, hazardu, obchodu a úspěchu Aduachiel - anděl měsíce listopadu, spojený s řízením vladařské lodě znamení Lukostřelce. Střídá se s panteonem vládnoucích andělů Af Bri - anděl provádějící kontrolu nad deštěm Afriel - uděluje mládí, ráznost a vitalitu Afsi khof - anděl panující měsícům červenci a srpnu Aftiel - anděl soumraku Agiel - anděl, jehož jméno, je vepsáno do prvního pentagramu planety Merkur. On je také je vedoucí inteligence planety Saturn Aha - anděl řady panství, duch ohně užívaného v kabalistických magických operacích Ahadiel - andělský prosazovatel zákona Akatriel(Akrasiel) - anděl odkrývající božské mystéria a anděl výzvy Alimon - ty, kdož jej vyvolají chrání před následky střelných ran a z ostrých nástrojů. Jeho pomocníci jsou andělé Reivtip a Tafthi Altarib - anděl, který cvičí vládě nad zimou. On může být vyvolán v magickém obřadu Amabael - anděl s panstvím nad zimou Amabiel - anděl vzduchu a úterý. On vládne planetě Mars. Amabiel je jeden z andělských sil odpovědných za lidskou sexualitu Amaliel - anděl trestu a slabosti Amatiel - drží panství nad ročním obdobím jara. Obracíme se na tohoto anděla k pěstovaní naděje, znovuzrození, nových začátků a pozitivních očekávání v našem srdci a mysli Ambriel - tento anděl nás inspiruje k jasné komunikaci, abychom mohli lépe mluvit naši vlastní pravdu. Ambriel je také považovaný za anděla generální ochrany. Ambriel řídí znamení Blíženců a měsíce května. Ti, co jsou narozeni pod tímto znamením se modlí k Ambrielovi za zvláštní požehnání a ochranu Amitiel - anděl míru, lásky, pravdy, porozumění a rovnosti Anachiel - pomáhá vám jednat s lidmi Anael - jeden z 7 andělů stvoření, archanděl, andel studentů a učitelů. Odpovídá za lidskou sexualitu. On kraluje na pevnině a má panství nad Měsícem, padlý anděl(?) Anafiel - šéf soudu andělů Anahita - ženský anděl vysoké hodnosti. Ona je "neposkvrněná, je duchem vody a země" Ananiel - jeden z početných strážců jižního větru Anauel - anděl chránící obchod a bankovnictví Anfial - jeden z 64 andělů správců nebeské dvorany Anděl listopadu - anděl listopadu. On je andělem pokory Andělé podzimu - Guabarel a Tarquam Andělé porodu Andělé půlměsíce a zvířat pro jejich ochranu (Behemiel, Hariel, Thegri, Mtniel, Jehiel, Manakel...) Andělé ohně - Nathaniel, Arel, Atuniel, Jehoel, Ardarel, Gabriel a Uriel Andělé skrytých věcí - Satarel a Gethel Andělé lásky - Theliel, Rahmiel, Raphael a Donquel Andělé příbytku luny - tam je 28 andělů Anděl mléka v Zoroastrianismu - anděl strážný skotu Andělé peněz - Uriel, Ariel, Anauel and Rauel Andělé 12 měsíců - tam jsou andělé pro každý měsíc roku Andělé svátostí oltářních - Raziel, Gabriel, Zizuph. Gabriel je známý jako "duch svátostí oltářních" Andělé modlitby - sedm andělů zprostředkujících modlitby našemu stvořiteli (Akatriel, Gabriel, Metatron, Raphael, Sandalphon, Sizouse a Michael) Andělé dešte - Matriel, Matarel, Matariel, Ridya a Zalbesal Andělé ročních období - řídící andělé čtyř ročních období Andělé služby(ptáci nebes)- tito andělé mají šest krídel Andělé léta - Gargatel,Gaviel a Tariel. Tubiel je hlava léta Andělé neděle - nedele je ovlivněná sluncem. Michael je primární anděl neděle, ale každá hodina má svého sekundárního anděla. Tito andělé jsou, počínaje první hodinou - Michael, Anael, Raphael, Gabriel, Cassiel, Sachiel, Samael, Michael, Anael, Raphael, Gabriel, a Cassiel Andělé slz - Sandalphon a Cassiel Andělé rostlinstva - Sealiah a Sofie Andělé vetru - Moriel, Ruhiel, Ben Nez a Rujiel Andělé zimy - Ctarari, Amabael a Certari. Hlavou andělů je Altrib nebo Attaris Angerecton - anděl vyvolaný v magickém obradu, výslovně při vzývání dýmu Aniel - jeden z početných andělských stráží vrat západního větru. Dává duševní sílu, jasnozření a sny Anitor - vysoký svatý anděl, vyvolaný v magickém obřadu Anixiel - jeden z 28 andělů řídících 28 sídel luny Anthriel - toto je anděl rovnováhy a harmonie vedoucí nás ke zdrženlivosti a pomáhající nám zůstat vždy klidný Anunna - andělé, kteří jsou pozemskými duchy Apollyon/Abaddon(Ničitel) - hlídač propasti Apragsin - božský posel povolaný Bohem k meci Aquariel - otevírá dveře vnímání k smrti těch, kdo ho prosí. Inspiruje lidstvo k duchovní vývoji Aralim - přinaší ochranu domova a lásky. Poskytuje důvěru a sebeúctu Arariel(Azareel, Uzziel) - nositel pošetilosti a jeden z 7 andělů s panstvím nad pevninou. Vládne léčivým vodám země a je andělem rybářů Arathiel - anděl prvního hodiny noci Arauchia - anděl pomáhájící nám srovnat se se zradami a lží Arbatel - anděl odhalení Archer - řídící duch Vodnáře Archons - andělé postaveni národy. Archons jsou prvotní planetární duchové. Jsou jimi Uriel, Michael, Raphael, Gabriel, Shauil a Cassiel Ardarel - anděl ohně Ardouisur - ženský cherub, je andělem plodnosti a dává snadný porod a mateřské mléko. Ona je volaným "dárcem živé vody" Arehanah - ukazuje vám cestu k vznešenému životu Arel - anděl ohně. Jeho jméno je vepsáno do sedmého pentagramu Slunce. Může být také vyvolán v obřadu magie. Anděl zdravého rozumu Arella - posel Arial - anděl vedoucí lidskou duši k věčnosti, nebesům nebo peklu Arias - anděl vůně Ariel - lvice boží, vzdušný nebo vodní éterický duch. Velký anděl nových začátků v živote, padlý anděl(?) Armisael - anděl lůna Arzal - jeden z čtyř andělů, kteří jsou "skvělí a laskaví andělé". Jsou vyvolaní na přání podílet se na tajemství moudrosti Stvořitele Asaph - vůdce houfu andělu opěvujících Boha Asasiel - anděl čtvrtku, sdílející vládu se Sachielem a Cassielem Ashriel - jeden z sedmi andělů s panstvím nad pevninou. On je anděl, který oddělí duši od těla v době smrti. On může také vyléčit hloupost Asmodej - anděl ničitel, padlý anděl(?) Asron(slib boží) - šéf 63 strážných andělů sedmi nebes Assiel - anděl hojivý Ataphiel - anděl podpírající nebesa třemi prsty Atar - duch ohně Attaris - zdroj známek zimy Atel - anděl čtvrtých nebes a také anděl vzduchu Athanatos - kouzelný duch planety Merkur, anděl skrytých pokladů Attarib - jeden z ctyř andělů zimy a zdroj známek zimy Atuesuel - jeden z osmi andělů všemohoucnosti. On je povolán "vykouřit netvory pekla" Auel - anděl slunce Auphanim - učí magii a okultním vědám Auphonim - anděl cestování a sportu Auriel(světlo boží) - jeden z 72 andělů zvěrokruhu Ausiul - anděl s panstvím nad Vodnářem Ayib - duch planety Venuše Aymelek - anděl Měsíce Ayscher - služební anděl pro kabalisty v magických obřadech Azacachia - anděl porážky všech nepřátel Azael(koho bůh posílí) - jeden z 2 andělů, další je Ouza(Aza). Oni sestoupili z nebes a byli svrženi, hlídač skrytých pokladů Azariel - anděl léčivé vody země Azbuga(h) - jeden z 8 velkých trůnů andělských Azer - anděl elementu ohně Azliel - anděl vzývání Azrael - anděl smrti B

Babiel - anděl ctnosti, kuráže a motivace Bagdial - anděl pečující o nové příchozí v nižších nebesech. Říká se, že je smyšlený Bahram - anděl vítězství Balidet - sobotní anděl vzduchu Ballaton - anděl objevující se na externím kruhu pentagramu Šalamouna Balthial - jeden z sedmi planetárních andělů a stojí nad duchem žárlivosti Barachiel - hlídač a živitel dětí božích vládnoucí nad sobotou. Archanděl přidělený Bohem k dozírání nad Jeho adoptovanými dětmi a transformovanými dušemi na všech jejich cestách k nebeskému domovu Baradi'el - anděl třetích nebes Barakiel(Barkiel, Barbiel)(osvícení boží) - laskavý anděl úspěchu, bohatství a štěstí, symbol osvícení, jeden z 7 archandělů, řídí radu seraphu Barbiel - (Burbiel?), anděl října, padlý anděl(?), činí člověka nezranitelným Barchiel - anděl znamení štíra a ryb, anděl únoru, soucitu a vnitřní síly Bardiel - jeden ze dvou andělů krupobití Bareschas(začátek) - velký anděl vyvolaný k opatření ženy Bariel - anděl 11 hodiny a anděl dlouhého života a budoucího znovuzrození Barkiel - anděl osvícení (Uriel také měl tento titul). Barkiel je také jeden z andělů února a je citovaný jako jeden z archandělů. Anděl úspešný v bojování s démony Barpharanges - anděl trestu Bartzachiah - zastavuje bezuzdnost Baruch(požehnaný) - vedoucí anděl strážný stromu života Bathor - jeden z sedmi Olympijských duchů, známý jako správce nebes Beburos - jeden z devíti andělů, který bude vládnout "na konci světa" Bedaliel - dává tělu energii a vitalitu Beelzebub - Pán much, padlý anděl(?) Behemiel - anděl s panstvím nad bestiemi Belial - padlý anděl(?), duch falše Ben Nez(jestřáb) - jméno pro anděla Rubiel/Ruhiel. Ben Nez cvičí vládu nad větrem Benad Hasche(dcery boží) - ženští andělé uctívání Araby Betheuel - jeden z řídících andělů zvěrokruhu Blaef - páteční anděl vzduchu Boel(bůh je v něm) - jeden z sedmi exaltovaných trůnů, rezident v prvních nebesích. Boel drží čtyři klíče k čtyřem koutům země. On řídí planetu Saturn. Bualu - jeden z andělů všemohoucnosti Burchat - anděl vzduchu sloužící v čtvrtých nebesích. On řídí neděli a je jedním z poslů Slunce Butator - anděl kalkulací. On slouží v třetí hodině dne C

Cabriel - anděl s panstvím nad znamením Vodnáře. On je jedním z šesti andělů dlících nad čtyřmi částmi nebes Cadmiel - anděl zajištující dosažení lidských osudů Cafiel - padlý anděl(?), způsobuje bouřku Cahetel - jeden z 8 seraphimů, zvetšuje a zlepšuje plodiny, jeden z 72 andělů uchovávajících jméno boží. S ním koresponduje anděl Asicat Calliel - jeden z trůnů sloužící ve druhých nebesech, má přinést okamžitou pomoc během protivenství Caluel - anděl středy. Spolu s Callielem má přinést okamžitou pomoc během protivenství. Camael(Kemuel)(Kamael) - anděl z řady sil, personifikace božské spravedlnosti, anděl krásy, radosti, štěstí a síly v mezilidských vztazích, seraph (?), padlý anděl(?) Cambiel - vládce znamení Vodnáře a anděl deváté hodiny. Anděl pro pro zvýšení inteligence Cambill - anděl osmé hodiny noci Capabile - jeden ze tří andělských poslů Slunce Caphriel(silný anděl) - šéf vládce sedmého dne, on je vyvolaný při zaklínání planety Saturn Caracasa - anděl jara spolu s Corem, Amatielem a Comissorosem Cassiel - vládce soboty. Anděl osamělosti a slz Castiel - anděl čtvrtku Cathetel - tento anděl strážný zahrady zvyšuje růst plodů a udržuje je zdravé. Cathetel inspiruje lidskou rasu v milování všech bytostí přírody. Cedr - anděl řídící jih Chabalym - seraph nebo cherubín vyvolaný v kabalistickém magickém obřadu Chaioth - dává představivost a fantazii Chaldkydri - archanděl paprsků Slunce, uprostřed mezi cherubem a seraphem. Oni mají 12 křídel Chamuel - tento anděl podporuje snášenlivost v lidském srdci Chamyel - jeden z 15 trůnů Charbiel - anděl společného osudu Charman - anděl jedenácté hodiny noci Charms - anděl deváté hodiny dne Charoum - anděl předsedající směru sever. My obrátíme se na Charoum pro schopnost ocenit mlčení a držení tajemství. Zajišťuje zemi před nadbytkem deště, záplavy a vichřice Chasan - anděl vzduchu Chaschmalim - anděl brilantních myšlenek a vynálezů Chasmali - učit hypnotickému svádění Chassan - dává síla a kontrola Chassiel - jeden z duchů Slunce Chaylon - seraph nebo cherub vyvolaný v obřadu magie Chayo - trůn vyvolaný v magických zaklínáních. Jeden z 15 andělů uvedených v šesté a sedmé knize Mojžíšově Chayyiel - šéf svatých (cherub) Cheratiel - anděl šesté hodiny noci Cheriour(strašný anděl) - On potrestá zločin a stíhá kriminálníky Chermes - anděl deváté hodiny noci Chismael - duch planety Jupiter Chockmahel - tvoří námluvy k dalšímu sexu Chosniel(kryt) - anděl vyvolaný pro udělení dobré paměti a otevřeného srdce Colopatiron - anděl svobody nebo nezávislosti. Jakéhokoliv druhu: ekonomický, tvořivý, duchovní nebo psychologický Comato(s) - vyvolaný anděl Commissoros - jeden z čtyř andělů jara Corabael - pondělní anděl dlící v prvních nebesích, vyvolaný ze Západu Corat - páteční anděl vzduchu, vyvolaný z Východu, bydlící v třetích nebesích Cruciel - anděl třetí hodiny noci Cupra - zosobnění světla D

Dagiel - anděl s panstvím nad rybami Dalquiel - jeden ze tří princů třetích nebes, další dva jsou Jabniel a Rabacyal, všichni vládnou nad ohněm Damabiah - anděl řady andělů s panstvím nad staviteli lodí Dameal - anděl úterý přebývající v pátých nebesích Daniel(bůh je můj soudce) - anděl řady knížectví, pravděpodobně jeden ze skupiny padlých andelu, drží moc nad právníky Darel - správce světla, on je andělem "první pomoci", On je odpovědný za realizaci světla a milujících energií Degaliel - anděl, jehož jméno je vepsáno do třetího pentagramu planety Venuše Derdekea - silný ženský anděl, který sestoupí na zemi pro záchranu lidstva, ona je známá také jako vrchní matka Devecia - dává rovnováhu, klid a mír Dina - učil lidstvo po stvoření světa sedmdesát ruzných jazyků, je to anděl inspirující k moudrosti, znalosti a lásce k učení Diniel - on je anděl " vázající jazyk vládce" Djibril - pravdivý duch Djin - pomocník archanděla Gabriela, on je král sféry ohně Donachiel - poskytuje všem citům cíl Donel - jeden z početných andělských stráží Donquel - anděl lásky Douma(h) - anděl mlčení a ticha smrti Dracon - anděl šesté hodiny noční Drop - ženská nebeská síla, která sestoupí na zemi pro záchranu lidstva Duchiel - anděl pomáhající držet mysl a tělo mladé E

Egalmiel - on je andělem přitažlivosti Eheres - anděl vyvolaný hněvem Eiael - anděl s panstvím nad okultními vědami a dlouhověkostí, je vyvolán žalmem 36 Eirnilus - anděl s panstvím nad ovocem, on je také jeden z duchů šesté hodiny Eistibus - duch věštby, jeden z duchů čtvrté hodiny El-Adrel - anděl vyvolaný hudbou El Auria - anděl plamenu a je srovnáván s Ourielem nebo Urielem El El - jeden z andělských stráží Elamiz - anděl jedenácté hodiny noční Elimiel - anděl inteligence Eloa - ženský anděl narozený ze slz Ježíše Elomeel - jeden z vedoucích andělů ročních období Elomnia - jeden z vedoucích andělů třetích výšek Enediel - jeden z 28 andel 28 příbytků Měsíce Enejie - anděl pečetě vyvolaný v magickém obřadu Eoluth - cherub pro serapha užívaného kabalistou Erosoti - anděl Marsu Eschiel - anděl zastavující sebezničení Esme - laskavý ochránce Espiacent - anděl úspěchu práce Ethnarchs - andělé s pravomocí nad národy Eth(čas) - andělská síla zajišťující, aby "všechny události probíhaly v jejich stanovené lhůtě" Euchey - anděl vyvolaný zaříkáváním zlých duchů Eudaemon(Daemon) - dobrý duch, jeden z řeckých termínů pro anděly Eurabatres - anděl planety Venuše Ezechiel - archanděl Ezechiel, anděl smrti a přetvoření Ezgadi - andělské jméno použité v kouzelnickém obřadu pro úspěšné dokončení cest Ezrieli - andělské jméno nalezené na Aramejském svitku z Mrtvého moře F

Famiel - páteční anděl vzduchu, pobývá v třetích nebesích Favardin - anděl března, on řídí 19.den měsíce, jeden z cherubínů Fracie - úterní anděl, pobývá v patých nebesích Fromzon - anděl třetí hodiny noční Furlac - anděl země Futiniel - anděl páté hodiny denní G

Gabi - sladká forma Gabriela Gabriel(bůh je má síla) - jeden ze dvou nejvyšších andělů, on je anděl milosrdenství, snu, nositel zpráv, zmrtvýchvstaní, pomsty, smrti a odhalení. On je vladnoucí anděl prvních nebes. On je archandělem a poslem Boha. On je prostřednik mezi nebesy a zemí On je andělem ledna Gabuthelon - anděl patřící mezi devět andělů, jež panují "na konci světa" Galearii(pozemní síly sloužící) - Galearii jsou nejnižší pozice andělů Galgaliel - šéf andělů kola Měsíce Galmon - andělský strážce čtvrtých nebes Gamiel - nejvyšší vládnoucí anděl první hodiny noční Gargatel - jeden ze tří andělů léta. On jedná v konjunkci s Tariel a Gaviek Gaspard - duch vyvolaný v magickém obřadu Gazardiel - anděl s panstvím nad Sluncem, modlíme se k němu za nevinnost, obnovu, probuzení a osvícení Gedariah - dohlížející šéf andělů třetích nebes Geliel - jeden z 28 andělů řízení 28 sídel Měsíce Geno - anděl řady sil Germael(majestát boha) - anděl seslaný Bohem stvořit Adama z prachu (také Gabriel) Gethel - anděl postavený nad skrytými věcmi Ghedoriah - mění špatnou osobnost na dobrou Giel - anděl s panstvím nad znamením Blíženců Glauron nebo Glaura - prospěšný duch vzduchu Glmarij - anděl třetí hodiny dne Gmial - jeden z 64 strážců sedmých nebes Gonael - jeden z početných stráží bran Severu Gotzone - posel Gradiel(moc boži) - anděl planety Mars Grasgarben - on řídí znamení Vah Gurid - anděl letní rovnodennosti, efektivní proti zlému oku Gutrix - anděl ctvrtka H

Haatan - duch ukrývající poklady Habbiel - pondělní anděl prvních nebes, on nás obrací k loajální lásce a romanci Hadakiel - on řídí znamení Vah Hadiya - průvodce po spravedlnosti Hafaza - skupina andělů, oni chrání lidi pred džiny, lidmi a satanem Hahahel(Hahael) - anděl řady ctností, chrání misionáře Hahaiah - On ovlivňuje mysl a odhaluje skryté mystéria Hakamiah - jeden z cherubů (vyvolaný proti zrádcům) a ochránce Francie Hakem - andělská stráž čtvrtých nebes Halacho - duch náklonnosti a duch jedenácté hodiny Halliza - jméno anděla Haludiel - anděl čtvrtých nebes seslaný den Páně Ham Meyuchad - anděl Hamal - anděl s panstvím nad vodou Hamaliel - anděl měsíce srpna, vládce rady ctnosti, vládce nad znamením Panny Hamatiel - řídí znamení Panny Hamied(Miracles) - slavný anděl zázraku. On je tak bělostný, že můžete vidět jeho neuveřitelné oči prosvítat skrz. On je dárcem intenzivní lásky Hananiel(milost daná bohem) - vládce ročních období, archanděl Haniel(Anael) - šéf řady ctností, jeden ze 7 archandělů, vládce prosince Hannuel - anděl s panstvím nad znamením Kozoroha Hantiel - anděl třetí hodiny denní Haqadesh - zastavuje duševní útoky Harabael - anděl s panstvím nad zemí Harahel - ochránce knihoven, archívů, škol a univerzit Harshiel - váže kouzelníky (spolu s Michalem, Gabrielem, Sarphielem a Azraelem) Harudha - ženský anděl vládnoucí elementu vodě Harviel - andělská stráž druhých nebes Hasmed - anděl zničení a jeden z pěti andělů potrestání Hasmodia - duch Měsíce Hatiphas - duch nádhery Haven - jeden z 12 duchů vládnoucí 12 hodinám dne, je duchem důstojnosti Hayyel - chrání divoká zvířata spolu s Thurielem, Mtniel a Jehiel He'el - vládce ročních období Heiglot - anděl sněhových bouří Helemmelek - anděl řídící jedno z ročních období Helison - jeden z pěti andělů výšin. Dalšími jsou Alimiel, Gabriel, Barachiel a Lebes Hismael - duch planety Jupiter Hizarbin - duch moře a jeden z duchů druhé hodiny Hizkiel - jeden z početných stráží v severní bráně Hngel - anděl letni rovnodennosti a efektivní proti zlému oku Hod - objevuje přátele, nepřátele a tajemství mysli Hodniel - anděl s předpokládanou mocí léčit hloupost u mužů Hormuz - anděl mající v péči první den Měsíce Humastrav - pondělní anděl, dlí v prvních nebesích Husael - anděl sloužící v třetích nebesích Hypezokos(květ ohně) - jeden z nezbytných, učinných a elementárních pravidel Hyperachii - skupina archandělů řídící vesmír I

Iacoajul - anděl jedenácté hodiny noční Iadara - anděl řízený znamením Panny Iahhel - inspiruje k rozjímání a osívcení. Dozírá nad filozofovi, poskytuje pomoc při meditaci Iahmel - anděl s panstvím nad vzduchem Iax - anděl při emočních potížích Iciriel - jeden z 28 andělů vládnoucí 28 sídel Měsíce Idrael - andělská stráž páté nebeské síně Iedidiel - anděl povolaný v obřadu vzývání Ieiaiel - anděl budoucnosti Ielahiah - on chrání smírčí soudce Ietuqiel - anděl vyvolaný ženami v porodu Ikkar Sof - andělský vládce měsíců ledna a února Imriel(výmluvnost bozi) - andělský vládce měsíců května a června In Hii - jeden z andělů Polárky Ioelet - anděl vyvolaný k vymítání démonů Iofiel(Yofiel, Zophiel) - jeden z 7 archandělů šéf řady mocí Ionel - archanděl zdraví Irel - anděl obývající pátá nebesa. On vládne úterý Irin (hlídači) - dvojice andělů dlící v šestých nebesích. Irin, spolu s dvojčetem Qaddisin představují vrchní soud nebeského dvoru Isda - anděl jídla Ishim - zvyky/fetiše/hříchy Ishliah - jeden z andělů řídících Východ Isma'il - anděl strážný vyvolaný v obřadu zaříkání a dlící v prvních nebesích Ismoli - velká utěšitelka. Vládce andělů vzduchu, která operuje v pondělí Israfel - tento anděl hudby inspiruje lidi zpívat, hrát na hudební nástroje a skládat hudbu Ithuriel(objev boží) - anděl pomáhající zastavit kouření a všechny touhy Itkal - anděl tvořící harmonické vztahy mezi lidmi Itqal - anděl citu J

Jael - jeden z dvojice cherubů milosrdenství, řídí znamení Vah Janiel - anděl pátých nebes, vládnoucí v úterý Jariel - anděl božské tváře Jazar - anděl, který si vynutí lásku. Také anděl sedmé hodiny dne Jazar - génius, který "přinutí lásku". Také sedmé hodiny dne Jeduthun - on je Pán sboru v nebi Jehoel - on je prostředník nevyjádřitelný slovy, on je princem přítomnosti Jehudiel - vládce pohybu nebeské sféry Jehuel - princ ohně Jeliel - anděl, jehož jméno je vepsáno do stromu života. On ovládá osud králů. On inspiruje vášeň mezi pohlavím Jerazol - anděl síly Jeu - velký anděl, strážce světla a uspořádání kosmu Jhudiel - nositel boží milosrdné lásky Jophiel(tvořivá síla) - učí nás vědomě objevit světlo uvnitř Joustriel - anděl šesté hodiny dne Jukar - princ nad všemi anděly Jehudiel(ten, který se ptal boha) - vládce pohybů nebeské sféry K

Kabniel - anděl vyvolaný pro vyléčení hlouposti Kabshiel - anděl udělující přízeň a sílu. Kadi(el) - páteční anděl sloužící v třetích nebesích Kakabel - jeden z andělů souhvězdí Kamali - duch ochránce Kandile - jeden z devíti svatých andělů Karoz - andělský zpravodaj Katzfiel - andělský princ meče a strážce šestých nebes Kemiel - jeden z 70 andělů vyvolaných v době porodu Kepharel - anděl stromu granátového jablka Kerub - anděl knih a moudrosti, porážky dáblů Kerubim - anděl vašich dcer Kfial - jeden z 64 andělů dohlížejících nad sedmími nebesy Kirtabus - duch jazyků a deváté hodiny Kmiel - působí proti zlému oku Kokaviel - anděl povolující nemožné věci Korniel - jeden z početných andělských stráží Kotecha - anděl pečeti Kutiel - anděl vyvolaný v souvislosti s používáním božských tyčinek Kyriel - jeden z 28 andělů řídících 28 sídel Měsíce L

Labezerin - duch úspěchu. On slouží ve druhé hodině dne Labusi - jeden z 5 andělů všemohoucnosti Lahariel - anděl slehnutí, také pomocník archanděla Michaela Lamach - anděl, který vykonává vládu nad planetou Marsem Lemanael - duch Měsíce Lamediel - anděl čtvrté hodiny noci Larzod - jeden z "skvělých a benovolentnich andělů", pro získání nějakých moudrostí Stvořitele Lazai - anděl vyvolaný v zaříkání ohně Lebes - jeden z hlavních andělů Lecabel - anděl s kontrolou nad rostlinstvem a zemědělstvím, a jeden z 72 andělů uchovávajících mystické jméno boží Lelahel - anděl zvěrokruhu, panujícím nad láskou, uměním, vědou a bohatstvím Leliel - jeden z andělských vládců noci Lepha - anděl pečetě Liwet - tento anděl vládne myšlenkám a vynálezům Logos - nejstarší anděl Luel - anděl vyvolaný užitím božskych tyčinek Lucifer(světlonoš) - jinak Nadanniel, vládce dopoledne a Večernice, nejjasnější anděl, dítě světla a bohužel padlý anděl Luma'il - anděl strážný M

Madimel - anděl zastavující chudobu a obavy Mach - anděl vzývání neviditelného Machidiel(plnost boha) - řídí měsíc březen, při vzývani tužeb dívek Madan - anděl panující nad planetou Merkur Mador - anděl čtvrté nebeské síně Mael - vládnoucí archanděl vody, anděl prvních nebes Mahadeo - jeden z 11 andělů se 3 očima reprezentující slunce, Měsíc a oheň. Mahadeo také má (nebo měl) pět hlav Mahananel - jeden z početných strážců Severniho větru Mahariel - anděl Ráje. On poskytne novou duši pro očištěné lidi Mahzian - anděl udělující zrak Maion - anděl s panstvím nad planetou Saturn Maktiel - anděl s panstvím nad stromy Malachim - anděl magie a metafyziky Malaika - anděl Malkiel - přináší úspěch Maltiel - páteční anděl vládce v třetích nebesích, učitel anděle Elijah Mamarao - léčí duševní potíže Manakel - anděl vodních živočichů Manu - anděl osudu Margiviel - anděl tváře a andělská stráž čtvrtých nebes Marguel - padlý anděl(?) Maroch - anděl páté hodiny dne Mastho - duch klamu. On je jeden z nálad desáté hodiny Matarel - anděl deště. On je jeden z vládců světa Mathlai - anděl středy a vládce třetích nebes Mebahiah - anděl s panstvím nad morálkou a náboženstvím Mehiel - anděl chránící profesory,recníky a autory Melakim - anděl dětského bezpečí Melech - anděl řady sil Melek - anděl Melioth - jeden z devíti andělů řídících běh nebes a země Melkajal - andělský vládce března Memuneh - anděl snů Mercury - anděl pokroku Meresijm - anděl první hodiny dne Meros - anděl deváté hodiny dne Meriarijim - hlavní anděl noci Messiach - anděl vyvolaný vzýváním Metatron - kancléř nebes, nejvyšší síla hojnosti, princ velké utěšitelky. On je odpovědný za výživu lidstva. On spojuje lidské a teologické. On zápasil s Jakubem. Jeho ženský ekvivalent je Shekinah. Jeho dvojče bratr je Sandalphon, je vybavený 36 páry křídel a nesčetnýma očima. On dlí v sedmých nebesech oslnivější než Slunce. Metatron je považovaný za mocnější než Michael nebo Gabriel. Metatron je učitel předčasně mrtvých dětí v Ráji Meshabber - anděl mající na starost smrt zvířat Mibi - velká utěšitelka Micah(božský plán) - dozírá na duchovní vývoj Michael - andělsky šéf podporující milosrdenství, lítost, pravdu, posvěcení, požehnání, nesmrtelnost, trpělivost a miluje lidstvo. Je ochranou pro dobré. Anděl nespavosti. On posílí naše nálady v těžkých časech Michal - anděl obhajoby a božské ochrany Midael - šéf nebeské armády. Anděl řady válečníků Miel - anděl středy a jeden z andělů planety Merkur Mihr - anděl vládnoucí měsíci září a 16.dni v měsíci. Mihr dozírá nad přátelstvím a láskou Mikael - anděl ovlivňující rozhodnutí panovníků Mikhar - jedna z nebeských sil s panstvim nad jarními vodami Mikiel - jeden z andělů zvěrokruhu Miniel - velký anděl navozující lásku v jinak chladné a neochotné dívce Miri - anděl hodiny Mithra - svítící bůh, má 1000 uší a 10,000 očí, v nebi přiřadí spravedlivě místo duším Mitzgitari - anděl sedmé hodiny Mizan - anděl Moakkibat - anděl panských aktivit Modiniel - jeden z duchů planety Mars Monachiel - přináší lásku Morael - anděl úcty nebo obavy. On vládne nad srpnem a zářím. On má sílu dělat všechno neviditelným Mordad - anděl smrti Mqttro - anděl pečující o syny lidí Mumiah - vládne přírodním vědám, medicíně a fyzice, uděluje zdraví a dlouhověkost, tvoří zázraky Munkir a Nakir - andělé ukazující utrpeni pekla Mupiel(z úst božích) - anděl vyvolaný pro získání dobré paměti a otevřeného srdce Murdad - anděl července, je někdy srovnáván s Azraelem. On oddělí duši od těla v smrti Muriel - anděl měsíce června, anděl třetí hodiny dne Mutuol - anděl vyvolaný pro požehnání pera a vymítání zlých duchů Mzpopiasaiel - vůdce andělů hněvu N

Naadame - princ nad všemi anděly Nachiel - anděl slunce, když je ve znamení Lva Nafriel - andělská stráž Nahaliel - anděl nad řekami Nakir a Munkir - to jsou andělé, kteří navštíví hrobku těch, kdo nedávno zemřeli. Oni jsou určí, kam zesnulý půjde - do ráje nebo pekla Nakriel - jeden z početných andělských stráží Nangriel - zastavuje posedlosti a nátlaky Naophiel - udržuje loajalitu manželů, manželek a mileneců Nariel - panuje nad poledními větry Narsinha - vtělení muže-lva. On je pán hrdinství Nathanael(dar bůh) - Nathanael je šestý vytvořený anděl a jeden z 12 andělů pomsty. On je pán nad ohněm. On je anděl šesté hodiny. On je také jeden z 3 andělů (s Ingethal a Zeruch) s postavením nad skrytými věcmi. Natiel - anděl se silou odrazit zlo. Ndmh - anděl léta Nehinah - anděl vyvolaný v necromatických operacích Nemamiah - posvěcený anděl strážný všech těch. On ochraňuje zvlášť ty, kteří brání práva těch, kdož se nemůžou bránit sami, jako zvířata a děti. Archanděl, hlídač admirálů, generálů. On je také jeden z 72, kteří uchovávají mystické jméno Shemhamphorae. Neria - lampa boží, anděl. Neriel - jeden z 28 andělů panujících nad 28 sídly Měsíce Nesanel - spolu s anděly Meachuel a Gabril, je vyvolaný k osvobození nebo k očištění od hříchu Netoniel - anděl slávy a proslulosti Netzach - přináší ducha kamarádství Nisroc(svoboda) - jeho let do nebes je symbol svobody. Zajišťuje bezpečnost při cestování Nithaiah - básník, anděl řady mocí. On je vyvolaný na vyřčení názoru. Má vliv na mudrce milujících mír a osamělost Nitika - duch drahokamů Noaphiel - anděl Noganiel - může přinutit někoho, aby tě milovat Novensiles - devět andělů dozírajících na obnovou věcí a majících sílu vládnout bleskem (Tina, Cupra, Menrva, Summanus, Vejovis, Sethlans, Mars, Mantus and Ercle) Nuriel - dává vám moc nad jinými O

Och - anděl slunce. Dává perfektní zdraví. "Princ alchymie" Oertha - anděl severu a chladu Ofaniel - anděl Ohazia - jeden z andělských stráží třetích nebes Olinda - ochránce majetku Omael - anděl násobící lidstvo, zvěčňuje potomstvo a ovlivňuje hmotu, možná padlý anděl Omeliel - anděl pomáhající ovládat náladu Omniel - anděl pamáhající zažít pocit jednoty se vším životem. Modlíme se k Omnielu za zvednutí závoje iluze,že žijeme odděleni od dalších živých bytostí. Omophorus - on nese zemi na svých ramenou Onayepheton - jméno ducha kterým bůh pozvedne mrtvé k věčnému životu Onzo - "spravedlivý anděl Boha" Ophanim - termín pro řadu cherubů Ophiel - anděl rozjímání a hluboké duše Opiel - anděl pomáhající jednotlivcům v získání lásky Oranir - šéf devíti andělů léta a efektivní proti zlému oku. Oriares - anděl období zimy Oriel(Auriel, Světlo boží)- anděl osudu. Vládce desáté hodiny dne. Ormael - anděl čtvrté hodiny dne Osael - cherub vyvolaný ceremoniální magií Oseny - cherub vyvolaný ceremoniální magií Osgaebial - vládce osmé hodiny Otheos - nejsvatější anděl vyvolaný pro objevení pokladu. Otheos je nějaký duch země Ouestucati - ženský anděl kdo přinášející mořský vítr Oul - pomáhá andělu Dalquielovi v třetích nebesech Oumriel - služební anděl dlící v čtvrtých nebesích P

Pagiel - anděl vzývání touhy Pahaliah - anděl vládnoucí teologii a mravům a je jeden z andělů uchovávající mystické jméno Shemhamphorae Paimonah - pomáhá mluvit a rozumět zvířatům Palatinates - kouzlo pro udělení daru neviditelnosti Pammon - anděl šesté hodiny noci Pancia - "nejčistší anděl" vyvolaný v ceremoniální magii Paniel - andělské jméno pro oddělení zla. Také nějaká stráž severáku. Parasiel - andělské jméno. Parasiel je pán pokladů. Objevuhje tajemství ztracených pokladů Paschar - závoj mezi naším světem a nebesy, mezi vědomím a nevědomím Pastor - anděl vzývání touhy Patha - anděl vyvolal v závěru svátečního dne Patrozin - anděl páté hodiny noci Patteny - velká utěšitelka Penat - páteční anděl dlící v třetích nebesích Pendroz - anděl sedmé hodiny Permaz - anděl druhé hodiny noci Pesagniyah - dohlížející anděl jihu Petahyah - má v péči severní region nebes. Jemu jsou nabídnuté modlitby k vysvobození od nepřátel Pethel - "nejsvatější anděl" vyvolal v magickém obřadu Phaiar - anděl Phakiel - on ovládá znamení Raka Phaldor - anděl věštců Phalgus - on je duch rozsudku a čtvrté hodiny dne Phanuel(Raguel) - archanděl utrpení, princ přítomnosti, anděl naděje. Ztotožňuje se s Urielem a Ramielem Pharniel - anděl 12 hodiny dne Pharzuph - anděl tělesných potěšení Phatiel - anděl páté hodiny noci Phi-Re - jeden ze sedmi planetárních archandělů a hlava řady ctností Phorlakh - anděl ctižádosti. Anděl země. Phul - Pán Měsíce. Phul je vyvoláván jen v pondělí. Phul je nazýván "Pánem sil Měsíce a nejvyšším Pánem léčivých vod." Pniel - anděl vládnoucí nad měsícem roku Poiel - anděl řady knížectví. On vládne nad bohatstvím a filozofií. On také je jeden z 72 andělů zvěrokruhu. Porna - páteční anděl sloužící v třetích nebesích Porosa - páteční anděl třetích nebes Praxil - anděl druhé hodiny noci Presnostix - anděl šesté hodiny noci Pruel - andělská stráž Prukiel - anděl šarmu Psychopompoi - andělé doprovázející duši po tělesné smrti směrem k jejich nebeskému příbytku. Michael, Eliáš a Sandalphon jsou také považovaní za Psychopompoi. Q

Qaddis/Qaddisin - dvojice andělů (s dvojčetem Irin) představovující vrchní soud nebeského dvoru Qadosch - anděl Qafsiel - anděl s panstvím nad Měsícem. On hlídá sedmou nebeskou síň. On zahání nepřátele Qalbam - jeden z početných andělských stráží Qamiel - andělská stráž Qaniel - andělská stráž Královna andělů - Panna Maria Marie, Shekinah, Pistis Sophie. Quelamia - jeden ze sedmi exaltovaných trůnů, andělé dlící v prvních nebesích R

Ra'asiel - anděl vyvolaný v obřadu magie Rabia - jeden z deseti andělů slunce Rachel - anděl známý jako paní vzduchu. Ona je jedním z velkých andělů humoru a sebedůvěry Rachiel - jeden z andělů lidské pohlavnosti. Jeden ze tří andělů pátku Rachmiel - jeden z dvou andělů slitování. Další je Raphael. Radueriel - vůdce nebeských sborů, stvořitel menších andělů. Je povznesen nad Metatronem. On je anděl poezie a přemýšlení. O Radurielovi se říká, že "z každého slova z jeho úst, z nějaké jeho písně se narodí anděl". Od doby stvořitele sám má sílu a výhodu dělat to samé Rael - středeční anděl dlící v třetích nebesích Raguiel - anděl náboženské znalosti a duchovní víry Rahdar - s pomocí jeho bratra Phakiela ovládá znamení Raka Rahtiel - jeden z andělů souhvězdí Rain - andělé s panstvím nad vlhkostí a deštěm. Modlíme se k němu za obnovu a zlepšení Rakhaniel - dává síla vůle a velká moudrost Ramona - moudrý ochránce Rampel - anděl s panstvím nad horami. My modlíme se k němu za vnitřní sílu, stabilitu a výdrž. Když lezeme na nějakou horu nebo jednoduše zíráme na nějakou horu, tento anděl je blízko Raphael - Jeden z princů přítomnosti a vladař slunce. Tento archanděl je extrémně hojivý pro všechny živé bytosti. Raphael je andělem radosti, lásky, zázraku a přízně. On inspiruje lidstvo k prosbě a je také ochránce cestovatelů. Raphael také dodává kuráž a povzbuzuje vědecký objevy a znalosti. Rash - anděl spravedlnosti Rashiel - anděl zemětřesení Raueriel - anděl písně Raziel(Galizur) - anděl tajemství, jeden z archandělů světa, učitel Adama, hlasatel božství a předpokládaný autor knihy anděla Raziel. Hlídač původnosti a království čistých myšlenek. Regaliel - pomáhá bezpečnému těhotenství a sexu Rehatiel - hlava sedmi andělů vládnoucí planetám Rehel - anděl bojující proti nepřátelům náboženství Rekhodiah - dává dobrý osud, slyší vaše přiznání, drží vaše tajemství Remiel(milosrdenství) - anděl lidského porozumění a osudu. Jeden ze svatých andělů vedoucí duši k soudu. Také anděl pravdivých vizí Remliel(probuzení) - Remliel je andělský buditel, jehož cílem je přivádět vyšší síly Requiel - jeden z 28 andělů řízení 28 sídla Měsíce Rhamiel - anděl dávájící lidskou laskavost Rhaumel - páteční anděl pátých nebes Ribbotaim - andělé užívaní jako triumfální vůz boha Riehol - vládce znamení Štíra Rifion - andělská stanice páté nebeské haly Rigziel - je osmý deseti svatý Serafů Rikbiel - šéf božského vozu Rimezin - anděl čtvrté hodiny noci Risnuch - anděl zemědělství Rochel - anděl ztracených objektů Roelhaiphar - anděl zabráňující strašným věcem Rorex - anděl působící proti síle chorob Rosabis - duch kovů Ruchiel - anděl jmenovaný nad větrem Rudosor - anděl šesté hodiny noci Rusvon - anděl držící klíče k muslimskému pozemskému ráji Ruwano - velká utěšitelka vyvolaná v kouzelnickém obřadu S

Sabbath - anděl sedící na trůnu jásající nad nebesy, pán soboty Sabreael - anděl překonávající démona choroby Sachiel - cherub, dlí v prvních nebesích. On je pondělní (nebo čtvrteční nebo páteční) anděl. Anděl peněz Sachluph - anděl péčující o rostliny a také druhou hodinu dne Sagdalon - vládce znamení Kozoroha Sahaqiel - anděl oblohy Salilus - otevírá zapečetěné dveře a je jako anděl sedmé hodiny dne Sam Hii - jeden z vládnoucích andělů Polárky Samandiriel - tento anděl drží panství nad představivostí Samax - šéf andělů vzduchu a vládnoucí úterý Sameron - anděl 12 hodiny dne Sammael - anděl jedu, Satan, anděl smrti, vládce pátých (sedmých) nebes, jeden z 7 vladařů svět, on je "velký had s 12 křídly" Sandalphon - původně prorok Eliáš. On je andělský princ, anděl síly a slávy, dvojče Metatrona. Pán nebeské písně, anděl slz a modliteb, Anděl zárodku. On je považovaný za nejvyššího v nebeském království. Spolu s archandělem Michaelem ustavičně bojuje s princem temnoty Sangariah - anděl půstu Sangrariel - anděl bránící vstupovat hanebným na nebesa Sannul - anděl řady sil Santanael - páteční anděl, dlí v třetích nebesích Sar cha - doslova princ tváře Sarafinah - anděl chránící boží trůn Saraqael - jeden ze svatých andělů nálady Saranana - anděl Sarga - jeden z 5 nebeských písařů jmenovaných bohem (další 4 písař je Dabria, Seleucia, Ethan (nebo Ecus) a Asiel) Sariel(příkaz boží) - těsně spolupracuje s Raguelem, je mu dána role rozhodčího osudu andělů, kteří zbloudili z boží cesty. On je andělem znalosti, andělem smrti, a jeden z vedoucí v nebeských armádách Sarim - vedoucí nebeský anděl Sarquamich - anděl z třetí hodiny noci Sasgabiel - anděl vyvolaný v obřadu zaříkání Sataaran - duch s panstvím nad znamením Berana Satarel - anděl nad skrytými věcmi Savaniah - dělá všechno levitace, práce atd Savuriel - andělská stráž třetích nebes Sauriel - anděl smrti Saxos - anděl zprostředkování Schachlil - duch deváté hodiny Schaltiel - anděl s panstvím nad znamením Panny Schioel - anděl zákona, policie a právní ochrany Schrewneil - anděl vyvolaný pro získání nějaké dobré paměti a k otevření srdce Sealiah - anděl ovládající zemské rostlinstvo Sealtiel - archanděl uctívání a uvažování a čtvrtku. Archanděl Sealtiel stojí před bohem s kadidlem v ruce v ustavičném uctívání. Jeho andělská čistota přetvoří lásku a uctívání, kterou my smrtelní poskytneme bohu. Předpokládaný archanděl, který zastavil se Abrahama před zabitím jeho syna Izáka jako obětí Sebhael - duch pověřený knihami zaznamenávajícími dobro a zlo Seclam - anděl řady sil svolal v ceremoniálním obřadu Sedekiah - anděl Sedim - hlídač nálady, vyvolaný v zaříkání zlých nálad Sefoniel - jeden z dvou princů vládnoucích vesmíru, další je Loniel. Slňuje přání a sny Seheiah - anděl poskytující ochranu proti chorobě a ohni. On také vládne nad dlouhověkostí Sekel - ženský anděl Selith - jeden ze dvou andělů hlídajících Pannu Mariu Serafina - anděl Seraf - termín pro anděla, význam - ohnivý had. Jeden z andělů s panstvím nad ohněm Serapiel - anděl páté hodiny dne Seraquiel - silný anděl seslaný v sobotu Sereda - s panstvím nad středou Seref - anděl přepravovující k nebesům mrtvoly Seruf - anděl ohně. On je anděl, jehož jméno zvučí Seth - anděl Setheus - jedna z velkých nebeských síl dlící v šestých nebesích Shahrivar - anděl srpna a čtvrtého dne měsíce Shakziel - anděl s panstvím nad vodou Shalgiel - anděl s panstvím nad sněhem Shateiel - anděl mlčení Shcachlil - anděl slunčních paprsků Shekin - ženský aspekt stvoření. Svatý duch. Všechni kdo ji uvidí se okamžitě uzdraví Shekinah - ženský anděl osvobození a svobody. Je vždy blízko u lidstva Shemeshiel - anděl pomáhájící zastavit zneužití alkoholu Shermuil - prostředník mezi modlitbami a princi sedmých nebes Shetel - jeden ze tří andělů sloužících Adamovi Shimshiel - andělská stráž Shinial - jeden z 64 andělských dozorců u sedmi nebeských síní Sialul - duch blahobytu. Anděly sedmé hodiny Simikiel - anděl zničení, pomsty, potrestání Sisera - duch touhy Sitael - anděl k překonání protivenství. Je jeden z 72 andělů zvěrokruhu, také jeden z 72 andělů nesoucích jméno Shemhamphorae Sizajasel - anděl řídící znamení Střelce Sochodiah - dává vám kuráž ve věcech lásky Sofiel - andělský nad záznamy duše, živých a mrtvých. Anděl rostlinstva Sohemme - anděl pečetě Soluzen - anděl Sopheriel - dává sílu číst myšlenky Sophiel - hlídačové knih života a smrti Soqed Hozi - hlídač božských zůstatků, udržuje rovnováhu pocitů a pravdy v našich životech skrz naše partnery Sosol - panuje nad Štírem Sothis - anděl Sphener - nebeská síla vyvolaná proti démonu choroby Splenditenes - on nese nebesa na zádech. On má šest tváří a úst. On je také volaný monument nádhery Ssnialiah - jeden z 14 velkých kouzelnických andělů Stimulator - anděl Strateia - anděl mající sílu způsobit pád hvězd z nebes Sui'el - anděl s panstvím nad zemětřeseními Suna - cherub nebo seraf Suphlatus - duch prachu Sura - anděl koránu Suriel - jako Metatron je princem přítomnosti a jako Raphael andělem hojivosti. On je také nějaký laskavý anděl smrti (jeden z několika). On je jeden z velkých archandělů. On je jedním ze sedmi andělů v systému prvotních sil Susabo - anděl cest a duch páté hodiny Susniel - anděl šarmu. Jako "okouzlující" síla, je seskupený s Michalem, Azriel, Shamshiel a dalšími anděly Syth - anděl T

Tablibik - duch fascinace a jeden z duchů páté hodiny Tabris - anděl šesté hodiny, anděl svobodného rozhodování, volby a alternativy Tafel - anděl Tagas - velký andělský princ Taharial(Tahariel) - anděl čistoty Talia - nebeská rosa-jméno anděla Taliahad - anděl vody, fyzické síly a bezpečí Tamael - páteční anděl třetích nebes Tér - jeden z deseti andělů doprovázejících slunce Tariel - jeden ze tří andělů léta Taroky - anděl času. Stojí mezi Zemí a nebesy Tarwan - jeden z 10 andělů doprovázejících slunce Tebliel - jeden ze sedmi andělů s panstvím nad zemí Teiaiel - anděl budoucnosti. On je trůn anděl Telantes - anděl Tempast - anděl prvního hodiny dne Temperance - anděl se sluncem na čele Tepiseuth - anděl Terathel - anděl řady panství. On "rozmnoží světlo, civilizace a svobodu" Terentia - andělský hlídač Tetra - anděl touhy Tharsis - velký anděl volby a životních rozhodnutí Thelesis - jedna ze čtyři velkých svítících emanací boha Theliel - andělský princ lásky Thiel - anděl sloužící ve druhých nebesích ale také slouží v třetích. On je vládnoucí princ středy Thoth - anděl osmé hodiny noci Tiel - andělská stráž Tileion - anděl Tilonas - anděl Time - On je okřídlený se znamením slunce na čele. On lije esenci života z jednoho poháru do dalšího Tirtael - andělská stráž Tixmion - anděl Tomimiel - řídící anděl zvěrokruhu Torquaret - anděl období podzimu Trgiaob - on chrání divoké ptáky. Kdykoli slyšíte nějakého ptáka zpívat, Trgiaob je blízko Trsiel - anděl s panstvím nad řekami Tsaphiel - jeden z andělů řídících Měsíc Tual - anděl Tubiel - anděl vyvolaný pro návrat malých ptáků k jejich majiteli. Také hlava léta Tulatu - jeden z osmi andělů všemohoucnosti Turmiel - jeden z početných andělských stráží Tuwahel - velká utěšitelka Tzadiqel - archanděl Tzadiquel - přináší vzpomínku na minulé životy, bývalé inkarnace a budoucí životy. Pomáhá s medicínou a alchymií Tzadkiel - anděl božské spravedlnosti Tzaphqiel - chrání před vším zlem Tzedeqiah - přináší čest, alávu a bohatství U

Ubaviel - anděl s panstvím nad znamením Kozoroha Umabel - má panství nad fyzikou a astronomií. On je také jeden z 72 andělů uchovávajících mystické jméno Shemhamphorae Umeroz - anděl druhé hodiny noci Uriel - anděl literatury a hudby. Uriel dávající dar tvořivého ohně a sílu proroctví. největší požehnání. On je jeden z andělů šance a záchrany Uriron - anděl vyvolaný proti čarodějnictví a náhlé smrti Urpaniel - andělské jméno proti zlu Uvael - pondělní anděl dlící v prvních nebesích Uwula - velká utěšitelka Uzza - anděl Uzziel - jeden z 7 andělů stojících před trůnem slávy. Je také známý jako anděl milosrdenství, pod vedením lodě Metatron V

Valoel - anděl s panstvím nad mírem. Modlíme se k němu za spokojenost Vaol - anděl talentu a spěchu Varcan - anděl s panstvím nad sluncem. On je král andělů vzduchu, rozhoduje v den Páně Vassago - objevuje ženské nejhlubší tajemství. Anděl nalezení ztracených majetků Vatale - princ nad všemi anděly Veguaniel - anděl vládce třetí hodiny dne Vehiel - anděl dávájící úspěch Vehuel - on je také jeden z 72 andělů uchovávající mystické jméno Shemhamphorae Vehuiah - jeden z osmi andělů plnících modlitby. On řídí první paprsky slunce Vel - dlí v třetích nebesích. Středeční anděl Venibbeth - anděl neviditelnosti Verchiel - anděl měsíce července, vládce znamení Lva. Dává síly rozumu, jazyka, učení a matematiky. Vesta - hlídač posvátného ohně Vhnori - jeden z dvou andělů znamení Střelce Virtues - anděl lidskosti. Oni pomáhají lidem , kteříse aktivně pokoušejí hýbat se světem. Tito andělé jsou zmocněni nad přirozenými silami jako počasí a hvězdná energie Vohal - anděl síly Voizia - anděl 12. hodin dne Vraniel - anděl desáté hodiny noci. Vretil - archanděl hlídač pokladnice posvátných knih. Říká se, že je moudřejší než jiný archanděl Vvael - pondělní anděl dlící v prvních nebesích V

Wallim - anděl sloužící v prvních nebesích Weatta - anděl pečetě X

Xexor - laskavý duch Y

Yabbashael - jeden ze sedmi andělů s panstvím nad zemí Yahala - jeden z početných andělských stráží Yahel - anděl otevírající zámky, dveře a tajemství Yarashiel - jeden z početných andělských stráží Yashiel - anděl obchodu a úspěchu v zaměstnání Yefefiah - anděl Yekahel - anděl Yephiel - anděl šarmu proti zlu Yrouel - anděl obavy, běžný anděl. Yura - duch světla a deště Yurkemi - anděl krupobití Z

Zacharel - anděl síly Zachriel - anděl vládnoucí paměti Zadkiel - anděl útěchy, charity a jemnosti Zafrire - anděl r¨anní nálady Zagzagel - anděl moudrosti, šéf stráží čtvrtých nebes, anděl hořícího keře. Učí nás jak poslouchat a vidět uvnitř Zahariel - velký anděl vyvolaný k vzdorování pokušení Zakkiel - anděl řízené bouře Zalbesael - anděla s panstvím nad deštivým ročním obdobím Zaliel - úterní anděl dlící v pátých nebesích Zamael - anděl učení a pohlavních radovánek Zavael - anděl s panstvím nad vichřicí Zayday - jeden z andělů sedmi planet Zazel - velký anděl, zvláště efektivní pro zamilovaná zaklínání. Spolu s andělem Asiel, může být užíván pro ochránu před náhlou smrtí Zechiel - přináší štěstí, harmonie a radost Zeffar - "duch neodvolatelné volby". On také slouží v deváté hodině Zehanpuryu'h - velký andělský princ, generál nebes. Je vyšší než Metatron Zeirna - duch churavostí a páté hodiny Zephon - jeden z cherubů. Gabriel poslal Zephon spolu s Ithurielem k nalezení satana. Oni ho nalezli v zahradě ráje, když lákal Evu Zeriel(bůh je má skála) - princ řady knížectví, vládce Vah, účinný proti hlouposti mužů. Ve srovnání s Urielem, on je anděl září Zethar - anděl nesmrtelnosti a zmatku Zianor - anděl Zidkiel - anděl Ziquiel - anděl komety nebo meteorů Zizuph - duch svátostí oltářních a osmé hodiny Zophiel - duch příkazů, nálady a průvodců Zuphlas - ochranný duch lesů, stromů a jedenácté hodiny Zuriel - princ řady knížectví, vládce znamení Vah. Anděl září. Může vyléčit hloupost v lidech