POLITICKÉ HARAŠENÍ, NÁRODNÍ ZDRAVÍ, ROSNIČKA A INÉ CAMCY

Bimbásek doporučuje spojencům novou zbraň 
proti Saddámovi a Bin Ládinovi - vychledávač

Pomozte Bimbáskovi...
Soudruzi, položím vám kontrolní otázku. Kolik je podle 
posledního sčítání lidu agentů StB?
???
Deset miliónů Vyjma bývalého předáka odborových svazů, 
který se přiznal a agenta s krycím jménem Kato, který 
se nepřiznal.

Irácký mír.
Americko irácký mír mi spíš připadá jako 
izraelsko palestinský konflikt.

K havárii britského vojenského vrtulniku na elektrickém vedení: 
"Geniální myslitel a vojenský stratég V.I.Lenin dobře věděl, proč požadovat úplnou elektrifikaci 
Ruska"


Úryvky z ještě nenapsané knihy sociálnědemokratického profesora Heyduka
"Podíl zneužití naší moci na podněcování třídní, rasové, sexuální a náboženské nenávisti"
a komentáře k ní:

...a inspirováni vládnoucí hereckou elitou sousedů byly aplikovány i u nás Škromachovy žebračenky, 
jejichž účelem bylo snížit sociální dávky alespoň na prvorepublikovou úroveň neboť je nutné 
neustále doplňovat zlatou rezervu Národní banky, protože se tato někam neustále ztrácí (dle archívů 
tempem 60 tun za 70 let). Nicméně nelze v žádném případě zadlužovat budoucí generace, přestože 
a právě proto z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že při dané porodnosti žádné další už 
nebudou...

...nelze než souhlasit s významnými ekonomy, že z lidí je třeba vytvořit potřebné, z potřebných je 
nutné udělat neplatiče a z neplatičů bezdomovce a tak dále do ztracena, pokud budeme chtít vyřešit 
ekonomické problémy, uvolnit bytový fond a snížit nezaměstnanost a s tím souvisí i naše zásadní 
odmítnutí necitlivých zásahů prof.Klause do práv mladých a ještě mladších lidí souvisejících se 
svobodným rozhodováním, co udělají se svým životem...

... děti dříve museli volit poměrně těžkopádný způsob bourání rodinných, společenských i 
náboženských pout, aby osvobodili svá jednání a přání a tím pádem až v pozdním věku pochopily, 
že s křivákem v ruce se dají konat i jiná demokratická kouzla než jen krájet chléb. Inteligentně 
vedené zásahy do života státu i jednotlivců s důrazem na ekonomické stránky tyto nedostatky 
postupem času odstranily. Dnes má každá skupina svůj pocit výlučnosti, který přenáší na své 
potomky a zodpovědnost za sebe. I u dětí došlo k samovolnému pochopení principu demokracie, že 
se o ně nikdo nebude starat a že přes to, že už nemusí nic bourat, musí se o splnění svých tužeb
postarat výlučně samy. Toto chování, zastarale a poněkud nespávně nazývané kriminalitou mládeže, 
se má stát základem naší budoucí prosperity, proto je nepřípustná jeho další kriminalizace a tím 
pádem se neprosadil ani jinak výborný nápad užšího grémia posunout hranici trestní odpovědnosti 
až do období, kdy lze provádět popravy potratem a který by vyřešil kriminalitu mladistvých jednou 
provždy.
Můžeme tedy s uspokojením konstatovat, že se nám budou i nadále množit děti a nože na ulicích 
nebo alespoň v dětských domovech nebo alespoň v pěstounské péči...

..."lidé jsou Chvála Bohu nepoučitelní", komentoval nejmenovaný komunistický předák, kterému se 
obyčejně nedá věřit ani Dobrý den, knihu prof.Heyduka, což s uznáním kvitovali členové 
poslaneckého klubu KDU-ČSL, kteří si výrok mylně vyložili jako odklon KSČ od Darwinova Vývoje 
druhů. Tato skutečnost by v konečném důsledku mohla vést v blízké budoucnosti, jak uvádí profesor, 
k oteplení vzájemných vztahů a ke změně programového prohlášení KDU-ČSL z "Hlavně ne 
komunisti" na "S komunisty už ano".

Děkuji za dnešní dobu bez níž by tato kniha nemohla vzniknout
                                                       
                                                Prof.Heyduk
Návrh ČSSD na zavedení poplatků za studně
Áááách, prosím, ještě vzduch...

Návrh Zelených na kvalitu života
Vypadá to, že se už ani nenažeru ze strachu, že na to umřu

Návrh ODS na zrušení pohřebného 
Náš sociální systém je příliš štědrý a nebudem přece ty lemply, co nechtějí žít, ještě platit za to, 
že už nebudou dál pobírat důchod. Ostatně každý si přece může spočítat jestli je pro něj výhodější 
umřít nebo žít.

K práci ředitele ČEZu - přemýšlím, co bych zdražil já, abych měl takový zisk

K pravici
Pokud chcete strašit se zrušením soukromého vlastnictví, tak citujte prosím přesně.
Vždy se jednalo o zrušení soukromého vlastnictví výrobních prostředků.

K levici
Opravdu se jednalo jen o výrobní prostředky?